Izvedba promocijskij akcij, posredovanje hostes in promotorjev, organizacija dogodkov. Vse na enem mestu.