Strojegradnja, ključavničarstvo in filtrirna tehnologija Prislan. Naši filtri in odsesovalna tehnologija za vaše čisto delovno okolje.