Projektiranje, razvoj in izdelava orodij za brizganje plastičnih mas ter tlačnih in prebijalnih orodij.