Družba Primorje je stabilen poslovni sistem za projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in proizvodnjo.