Podjetje za opravljanje višinskih vzdrževalnih del (čiščenje steklenih fasad, sanacija betonov…).