Brušenje preciznih delov za orodja, stroje, naprave ter merilna orodja.