Računovodski priročnik, ki se redno dopolnjuje v skladu s spremembami v zakonih in slovenskih računovodskih standardih.