Skladišča, proizvodne hale, športni objekti, prireditve, sejmi, veselice, paviljoni.