Svetovanjem podjetjem na področju financ, poslovno-informacijskih sistemov in kontrolinga. Osebno in družinsko finančno in premoženjsko svetovanje.