Stran obravnava CD ROM Poslovni načrt, ki je multimedijski pripomoček za pripravo poslovnega načrta. Namenjen je vodstvu in ključnim kadrom organizacij za redno letno pripravo poslovnih načrtov in vsem tistim, ki jih obravnavana tematika zanima.