Osebni dokumenti, registracija prebivališča, vozil, vozniška dovoljenja, matične knjige, gradnja objektov in drugih posegov v prostor – gradbena dovoljenja. Dokumenti in postopki s področja kmetijstva, trgovine in gostinstva.