Podjetniško razvojna agencija, ki skrbi za nemoten in učinkovit razvoj na vseh področjih v občini.