Pomurski sejem se uvršča med tri največje slovenske sejemske hiše, s svojimi prireditvami pa je v Sloveniji vodilna sejemska hiša na področju kmetijstva in živilskopredelovalne industrije, gradbeništva in gradbenih materialov, embalaže.