Predstavitev zavitkov za novorojenca Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.