TiPovej! je projekt vzpodbujanja kreativnosti mladih. Pomaga z izobrażevanjem, finančno pomočjo in svetovanjem.