Na strani najdete veliko o Poljanski dolini ter o krajih Poljane, Gorenja vas, Hotavlje, Dobrava, Lučine, Javorje, Sovodenj, Trebija…