Združuje predstavnike lokalnih skupnosti, gospodarskega okolja ter vlade na področju savinjske statistične regije.