Aktiviramo se ob požarih v MOC in ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah v cestnem prometu in v primeru drugih potreb reševanja v regiji.