Seznam vojakov 7. stotnije ljubljanskega 2. gorskega strelskega polka dne 1. julija 1916