Ogled rudnika, etnološka zbirka: Prikaz bivanjske kulture mežiških rudarjev; Zbirka rud, mineralov in fosilov; Jamomerska soba; Zbirka fotografij naravoslovnega fotografa Maksa Kunca.