Večje kovinsko predelovalno podjetje zgornje Savinjske regije.