Skupina se ukvarja tudi z gimnastiko in z gledališko igro.