Podjetje Plastika Repovš je usmerjeno v predelavo in obdelavo plastičnih mas. Kot izziv so nam vse vrste tehnologij obdelave plastičnih mas ter produkti raznih oblik.