Izdelovanje galvanskih, čistilnih ter drugih naprav in opreme iz plastičnih materialov.