Naša želja je, da bi na skupnem mestu združili številna vprašanja in odgovore o pitni vodi, kot jih vidi in rešuje področje zdravstva.