Prodaja računalniške in programske opreme, izdelava internet strani ter vodenje poslovnih knjig.