Skupnost, ki združuje isto misleče, ustvarjalne in angažirane ljudi, ki se ne prepuščajo konvencionalnim tokovom.