Produkcija slovenskih kratkih filmov – nov projekt “Shakespeare and the gipsies”. Na ogled smo postavili tudi ostale uspešnice, kot sta Tine Strela & Gozmodrisk.