11.-15. maj 2004 – PI-FF je filmski festival , ki pokriva politično nekorektne teme.