Predstavitev Prostovoljnega gasilskega društva Zadobrova-Sneberje-Novo Polje, operative, področja delovanja in razpoložljive tehnike.