Prijazen, ljubezniv, inteligenten, vesel in hraber – to je pudelj.