Največje mednarodno živilsko-predelovalno podjetje iz Slovenije.