Stičišče pekarske in slaščičarske stroke. Pravilniki in zakoni s področja pekarstva, ponudniki surovin in opreme, HACCP rubrika.