Prizvodnja pare 4 t/h, obratovalni tlak 5 bar prodamo.