Proizvodnja gradbenih in drugih materialov. Betonarna in separacija.