Ponujamo vam strokovno in kakovostno izvajanje celotnih računovodskih storitev, ki zajemajo izdelavo vseh predpisanih evidenc, zaključnega računa.