Nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Društvo je ustanovljeno za potrebe ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in ljudi v duševni stistki ter njihove svojce. Programi: Individualno načrtovanje, Pisarne za informiranje in svetovanje, Stanovanjske skupine, Dnevni centri, Center za socialno in delovno integracijo.