Geografsko-zgodovinski oris, kulturna in naravna dediščina…