Zgodovinski pregled razvoja Osilnice in okolice, območje osilniškega narečja ter pomembnejši ljudje iz teh krajev.