Predstavitev delovnih in izobraževalnih izkušenj. Zbirka potrdil formalega in neformalnega izobraževanja.