Družba ORO 3 CNC je nastala leta 2003. Danes smo srednje veliko podjetje in po zadnji analizi zavzemamo vodilno vlogo na slovenskem trgu CNC obdelav.