Specialistična ordinacija za medicino dela, prometa in športa ter splošno medicino.