Proizvaja optotelektronske medicinske naprave, instrumente za merjenje onesnaženja in artikulirane roke za laserske sisteme.