Na krasni legi, v vasi Dol pri Vogljah, stoji okrepčevalnica Ruj.