Smrekovško pogorje je območje visoke biotske pestrosti (Natura 2000). Spodbujamo reševanje problemov ohranjanja naravne dediščine Slovenije.