ŠKERLJ-TRATAR in odvetniki, odvetniška pisarna, d.n.o., o.p