V odvetniški pisarni vam nudimo storitve pravnega svetovanja in zastopanja pred vsemi sodišči v Republiki Sloveniji, državnimi organi in mednarodnimi sodišči.