Opravljam odvetniške storitve s področja: Zavarovalno in odškodninsko pravo, pogodbeno pravo, stvarno pravo, kazensko pravo.