Odvetniška pisarna za gospodarstvo. Področja dela: delovno pravo, gospodarsko pravo, civilno pravo, kazensko pravo, pravo o prekrških.