Pravno svetujem strankam pri uveljavljanju njihovih pravnih interesov, sestavljam listine in zastopam stranke v pravnih razmerjih ter jih zagovarjam pred sodnimi organi.